Telefon   +48 737 161 291

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

kontener na odpady budowlane

Ekologia kontra odpady budowlane

Wiele mówi się o konieczności ochrony środowiska naturalnego, dlatego spory nacisk kładzie się na takie kwestie jak właściwa gospodarka odpadami. Niestety, choć segregacja śmieci w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach stała się powszechnym obowiązkiem, nie każdy zdaje sobie jeszcze sprawę z tego, że równie istotne dla ekologii jest właściwe podejście do odpadów budowlanych.

Czytaj więcej

odpady budowlane

Jak działa recykling odpadów budowlanych?

Prowadzenie robót budowlanych wiąże się z wytwarzaniem znacznej ilości odpadów. Dzieje się tak zarówno przy wykonywaniu prac związanych ze wznoszeniem nowych inwestycji, jak i podczas rozbiórek, wyburzeń, remontów oraz przebudowy już istniejących domów bądź budynków użytkowych. Zagospodarowanie powstałych odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest zatem niezbędnym działaniem, aby śmieci te nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dodatkowo w wielu przypadkach odpady budowlane mogą być ponownie wykorzystane. Przekazanie odpadów firmie zajmującej się ich utylizacją jest także istotne ze względu na konieczność spełnienia wymogów nakładanych przez obowiązujące prawo (np. dotyczących poziomu recyklingu).

Czytaj więcej

odpady bio

Jak segregować i wyrzucać odpady BIO?

Jedną z najpopularniejszych form ochrony środowiska jest segregacja śmieci. Do pięciu różnych kontenerów oddzielnie wrzuca się: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Szczególnie ważne jest oddzielenie odpadów BIO, które trafiają do kompostowania od pozostałych, które można przetworzyć w procesie recyklingu.

Czytaj więcej

segregacja plastiku

Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do recyklingu?

Przez tworzywa sztuczne rozumiane są różnego rodzaju syntetyczne polimery, których charakterystyczna budowa powoduje, że nie rozkładają się one w warunkach naturalnych tak jak inne materiały. Nie sposób jednak całkowicie wykluczyć plastiku z użytkowania, gdyż towarzyszy nam w codziennym życiu na wiele sposobów – jako opakowania, butelki, zabawki, przedmioty użytkowe czy nawet meble. Jednocześnie potrzeba recyklingu tworzyw sztucznych coraz mocniej przenika do świadomości społeczeństwa. Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że przetwarzanie surowców wtórnych jest opłacalne nie tylko dla środowiska, ale także dla całej naszej gospodarki.

Czytaj więcej

azbest

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Coraz więcej obywateli jest świadomych obowiązku dbania o środowisko, jednak równolegle zwiększa się również ilość produkowanych odpadów oraz prawdopodobieństwo, że nie zostaną one właściwie zagospodarowane. Wiele z nich jest przekazywanych do sortowni, spalarni czy zakładów recyklingowych, jednak część wciąż trafia na wysypiska lub, co gorsza, jest porzucana w lasach i innych nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Tymczasem warto pamiętać, że wiele typów śmieci jest na tyle szkodliwych lub toksycznych, że po przedostaniu się do środowiska naturalnego są w stanie narazić na poważne niebezpieczeństwo ludzi, zwierzęta i inne formy życia. Które odpady stanowią największe zagrożenie dla naszej planety i jakie szkody mogą wywoływać?

Czytaj więcej

rejestr w BDO

Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Wytwarzanie różnego rodzaju odpadów dotyczy większości przedsiębiorców, począwszy od małych zakładów usługowych po wielkie przedsiębiorstwa produkcyjne czy sklepy wielkopowierzchniowe. Obowiązki związane z gospodarką śmieciami zostały uregulowane między innymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w uaktualniającej część przepisów ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, jak również w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Czytaj więcej

kosz na śmieci

Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Wprowadzenie bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (nazywanej w skrócie bazą danych odpadowych lub BDO) przyczyniło się do wielu istotnych zmian. Dla przedsiębiorców wiążą się one przede wszystkim ze zmianami w sprawowaniu nadzoru nad ilościowym i jakościowym rejestrem produkowanych i posiadanych odpadów. Obecnie wytwórca odpadów jest zobligowany do prowadzenia ich aktualnej ewidencji zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw katalogiem odpadów. Do tego celu służą karta przekazania odpadów (KPO) oraz karta ewidencji odpadów (KEO). Dokumenty te wypełnia się za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Jak powinna wyglądać karta ewidencji odpadów i w jakich sytuacjach musi być uzupełniana?

Czytaj więcej

kontener na odpady budowlane

Jakie są koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane?

Z oferty wynajmu kontenerów korzystają najczęściej firmy budowlane, ale coraz częściej decydują się na nie także przedsiębiorcy z różnych branż i osoby prywatne w czasie remontów i przeprowadzek. Ceny za usługi są bardzo zróżnicowane, zależą od głównie od rodzaju odpadów i wielkości kontenera. W poniższym wpisie przedstawiamy, jak kształtują się koszty wynajmu kontenera. 

Czytaj więcej

śmieci w lesie

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Choć z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna obywateli, dla niektórych osób zajmowanie się odpadami w odpowiedni sposób to wciąż zbyt duży wysiłek. W najgorszych przypadkach są one wywożone do lasów, na łąki lub do innych nieprzystosowanych do tego celu miejsc. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że takie zachowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, lecz przede wszystkim nielegalne. Znalezienie osoby odpowiedzialnej za porzucenie odpadów nie jest obecnie trudne, ponieważ w wielu punktach można spotkać ochronę, patrole straży miejskiej czy kamery. Coraz częściej monitoring jest również montowany w lasach i w innych miejscach, w których istnieje ryzyko tworzenia nielegalnych wysypisk. W efekcie przyłapany na gorącym uczynku sprawca musi się liczyć z nałożeniem na niego bardzo dotkliwych kar – począwszy od finansowych aż do pozbawienia wolności.

Czytaj więcej

Trawa syntetyczna

Jak utylizować trawę syntetyczną?

Trawa syntetyczna zastępująca tę naturalną znalazła dość szerokie zastosowanie. Dość wspomnieć boiska do gry w piłkę nożną, korty tenisowe, place zabaw, ale również miejskie strefy relaksu, czy nawet posesje prywatne. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne — trawa syntetyczna ma wiele zalet, np. jest łatwa w utrzymaniu i w zasadzie zawsze wygląda dobrze. Łatwo wyobrazić sobie trawnik, którego nie trzeba podcinać, a który zachwyca kolorem i gęstością. Jednakże trawa syntetyczna to także pewien kłopot — utylizacja.

Czytaj więcej