Jak segregować i wyrzucać odpady BIO?

Jedną z najpopularniejszych form ochrony środowiska jest segregacja śmieci. Do pięciu różnych kontenerów oddzielnie wrzuca się: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Szczególnie ważne jest oddzielenie odpadów BIO, które trafiają do kompostowania od pozostałych, które można przetworzyć w procesie recyklingu.

Odpady BIO, czyli jakie?

Odpady BIO to resztki, które ulegają biodegradacji, czyli szybkiemu rozpadowi. Do odpadów biodegradowalnych zalicza się wyłącznie produkty w pełni naturalne tj.:

  • odpadki kuchenne z warzyw i owoców np. obierki,
  • przetwory owocowo-warzywne np. dżemy,
  • skorupki jaj,
  • resztki jedzenia, ale bez pozostałości mięsa, kości i olejów roślinnych,
  • fusy po kawie i herbacie,
  • trawa, liście drzew, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów,
  • chwasty, igliwie, szyszki, ale bez ziemi, torfu, żwiru i kamieni,
  • drewno niezaimpregnowane,
  • trociny, wióry, kora drzew, jednak bez popiołów.

Odpowiednia segregacja BIO odpadów

Odpady BIO segregujemy, wyrzucając je do brązowych pojemników. Możemy wyrzucać je w workach, ale jedynie tych biodegradowalnych. Nie należy używać typowych worków na śmieci z plastiku ani papierowych torebek. Dostępne są już specjalne worki wykonane z materiałów organicznych, takich jak skrobia ziemniaczana czy kukurydziana. Rozpadają się one w przeciągu 45 dni. Żeby uniknąć kłopotu z workami, można też BIO odpady wyrzucać luzem, jednak niektóre gminy zabraniają tego, ponieważ wtedy zużywają mniej wody na czyszczenie brązowych pojemników.
Odpady BIO powinny trafiać do kompostowania i być przerabiane na kompost. Ten  naturalny proces, polegający na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy, będzie niemożliwy, jeśli w pojemniku na BIO znajdzie się materiał nieorganiczny.
Ponieważ mamy znaczący wpływ na otaczające nas środowisko, ważne jest, by dbać o nie i segregować śmieci świadomie. Do tej pory świetnie udaje nam się segregować szkło i papier, ale z bioodpadami nadal jest problem.