wywóz odpadów

Odbiór odpadów organicznych - Warszawa

Działalność naszej firmy związana jest z gospodarką odpadami organicznymi. Tym mianem określa się wszystkie śmieci ulegające biodegradacji. Klientom z Warszawy i okolic, którzy korzystają z naszych usług, zapewniamy kontenery na nieczystości i gwarantujemy ich odbiór w wyznaczonym terminie. Najczęściej współpracujemy z lokalami gastronomicznymi i firmami zajmującymi się przetwórstwem żywności, aczkolwiek jesteśmy otwarci również na inne przedsiębiorstwa i osoby indywidualne.

Jakie odpady organiczne odbieramy od Klientów?

Wywóz odpadów organicznych w Warszawie i okolicy obejmuje zanieczyszczenia wytworzone w trakcie przygotowywania posiłków lub przetwarzania żywności. Najczęściej są to:

  • obierki warzyw i owoców,
  • skorupki jaj,
  • fusy po herbacie i kawie,
  • ogryzki,
  • esztki jedzenia.

Oferujemy też odbiór nieczystości poprodukcyjnych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, żywności przeterminowanej oraz wycofanej z obrotu. Oprócz utylizacji odpadów gastronomicznych Klienci mogą zlecić nam także wywóz śmieci zielonych, w tym np. skoszonej trawy, liści, gałęzi czy chwastów.

Utylizacja odpadów organicznych

W zakresie zarządzania śmieciami ulegającymi biodegradacji zajmujemy się ich utylizacją. Zadanie to można realizować na różne sposoby. Do najpopularniejszych technik zaliczają się kompostowanie i fermentacja metanowa, czyli odpowiednio tlenowa i beztlenowa utylizacja odpadów organicznych. Metody te umożliwiają rozłożenie resztek jedzenia, pozyskując w ten sposób energię lub materiały nawozowe.

Mamy wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji zadań w zakresie przewozu i utylizacji odpadów organicznych. Co więcej, dysponujemy specjalnymi samochodami, które pozwalają na bezpieczne transportowanie resztek żywności i innych biodegradowalnych nieczystości. Dostarczamy też dokumentację stanowiącą potwierdzenie legalności gospodarowania zanieczyszczeniami. Do skorzystania z usług w obszarze wywozu odpadów organicznych zachęcamy Klientów z Warszawy i okolic.