odpady suche

Wywóz odpadów suchych w Warszawie

Właściwa segregacja odpadów zapewnia wiele korzyści. Jedną z nich jest ochrona środowiska naturalnego. Ponadto wyrzucanie śmieci do prawidłowych pojemników pozwala uniknąć kar finansowych, jakie można otrzymać w wyniku nielegalnego ich składowania. Prowadzona przez nas firma zajmuje się wywozem i utylizacją odpadów suchych w Warszawie. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych informacji na temat wspomnianych usług.

Czym są odpady suche?

Odpady komunalne można podzielić na frakcję suchą i mokrą. Pierwsza z nich obejmuje śmieci, które pozbawione są organicznych elementów. Zbiera się je do specjalnych pojemników, a następnie poddaje selekcji i procesowi odzysku. Nasza firma odbiera odpady suche w Warszawie takie jak tworzywa sztuczne, papier, metal i szkło. Mogą mieć one formę np.:

  • opakowań (np. po napojach, płynach, kosmetykach lub chemii gospodarczej),
  • folii,
  • reklamówek,
  • gazet,
  • zeszytów,
  • kartonów,
  • puszek,
  • butelek.

Do odpadów suchych zaliczane są również metale kolorowe, tekturę czy drobny złom żelazny.

Czego nie można wrzucać do pojemników na odpady suche?

Do pojemników i worków na suche śmieci nie można wrzucać wszystkiego. Zabronione jest umieszczenie w nich opakowań po lekach, styropianu, jednorazowych naczyń styropianowych, tworzyw piankowych, zabawek, butelek i puszek po smarach, olejach, farbach, lakierach oraz środkach owadobójczych i chwastobójczych, a także sprzętu AGD. W zakresie wywozu odpadów suchych w Warszawie nie przyjmujemy również luster, szkła okiennego i zbrojonego, żarówek, świetlówek, ceramiki, porcelany, fajansu, kapsli, zakrętek oraz zatyczek. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wywozu odpadów suchych w Warszawie, prosimy o skontaktowanie się z naszymi pracownikami.