selektywny odbiór odpadów

PSZOK – selektywny odbiór odpadów w Warszawie

Działamy jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). To miejsce, w którym możesz pozbyć się różnego rodzaju odpadów. Najczęściej są to śmieci, jakich nie wolno wrzucać do pojemników do segregacji. Mowa tu głównie o zużytym sprzęcie RTV i AGD, akumulatorach, oponach czy meblach. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów na temat selektywnego odbioru odpadów w Warszawie i zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jakie odpady można oddać do PSZOK?

Oferujemy selektywny odbiór odpadów w Warszawie. Możesz u nas pozostawić takie śmieci, jak:

  • stare opony,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady zielone,
  • elektrośmieci,
  • odpady budowlane,
  • przeterminowane leki.

Oprócz tego przyjmujemy opakowania ze szkła, tektury i papieru, tekstylia, baterie i akumulatory, szkło (np. okienne), lustra, rozpuszczalniki, kwasy, oleje spożywcze, kleje, farby, detergenty, drewno i wiele więcej. Korzystając z usług selektywnego odbioru odpadów w Warszawie, masz możliwość pozbycia się odpadów niebezpiecznych i problemowych. Osoby współpracujące z nami unikną wysokich kar finansowych, jakie grożą za nielegalne składowanie lub wyrzucanie wspomnianych nieczystości.

Selektywny odbiór odpadów – zasady

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług, zapoznaj się wcześniej z zasadami zbiórki śmieci. Selektywny odbiór odpadów w Warszawie obejmuje wyłącznie te przedmioty, które są posegregowane. Zmieszane nieczystości komunalne nie kwalifikują się do selektywnej zbiórki i PSZOK ich nie przyjmuje. Poza tym nie odbieramy odpadów, których zidentyfikowanie jest niemożliwe, a także zawierających azbest. Ponadto nie mogą być one zanieczyszczone innymi śmieciami. W przypadku odpadów zielonych wskazane jest ich rozdrobnienie. Natomiast wszelkiego rodzaju gruz należy posegregować (np. na betonowy i ceglany). Jeśli masz pytania dotyczące selektywnego odbioru odpadów w Warszawie, zapraszamy do kontaktu.