Odbiór odpadów od firm na terenie Warszawy

Naszą najpopularniejszą, flagową usługą jest odbiór oraz zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów i surowców zarówno na terenie Warszawy, jak i całej Polski. Zajmujemy się profesjonalnym odbiorem i wywozem śmieci z przedsiębiorstw. Dodatkowo oferujemy również transport wszystkich rodzajów odpadów i surowców do odpowiedniej instalacji. Naszym celem jest zapewnienie Państwu możliwości w pełni ekologicznego zagospodarowania zbędnych śmieci. Coraz więcej osób przykłada wagę do tego, jaki wpływ na środowisko naturalne mają ich działania - dotyczy to również przedsiębiorstw. Właśnie dlatego proponujemy odbiór odpadów z działalności i od firm. Do wykonywanej przez nas pracy podchodzimy niezwykle sumiennie i kompetentnie oraz ze szczególną troską o bezpieczeństwo i środowisko.

Jakie odpady można utylizować?

Podstawowym pytaniem, które pojawia się, kiedy mowa o utylizacji śmieci, jest to, jakie się do tego kwalifikują. Większość powstających w przedsiębiorstwach odpadów może być poddana temu procesowi, dlatego nasza firma przyjmuje wiele rodzajów w ramach odbioru odpadów komunalnych w Warszawie i poza nią. Poniżej przedstawiamy przykłady odbieranych i utylizowanych przez nas odpadów:

  • przemysłowe
  • budowlane
  • powstałe po produkcji
  • kuchenne
  • bio
  • niebezpieczne.

Zajmujemy się odbiorem większości rodzajów odpadów, dlatego jeśli interesuje Państwa inna kategoria odpadów, niż te wymienione wyżej, prosimy o kontakt w celu indywidualnego omówienia oferty. Gwarantujemy, że przeprowadzimy sprawny odbiór odpadów i zajmiemy się nimi w odpowiedni sposób.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie?

Przede wszystkim należy pamiętać, że przemysłowe i chemiczne odpady niebezpieczne (zlewki, szlamy bądź czyściwo) są niebywale toksyczne oraz groźne dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Nieumiejętnie utylizowane mogą doprowadzić do wielu szkód. Ich unieszkodliwianie powinno być przeprowadzane w adekwatnych do tego warunkach, pod restrykcyjną kontrolą. Najlepiej zlecić to zadanie specjalistycznej firmie, która zajmie się tym całościowo – zarówno odbierze od Państwa, jak i zutylizuje niebezpieczne odpady. Chętnie podejmiemy się tego zadania. Oferujemy profesjonalny odbiór odpadów od firm, włączając w to niebezpieczne substancje. Przypominamy też o obowiązku prowadzenia przez firmy ewidencji odpadów w BDO.

 

Kody odpadów: