Zmieszane odpady opakowaniowe i ich odbiór

Każde opakowanie służące do zabezpieczania umieszczonego w nim towaru po zużyciu zostaje odpadem opakowaniowym. Do grupy odpadów opakowaniowych zaliczane są wszystkie opakowania (w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia) wykonane m.in. z tworzyw sztucznych, papieru, drewna, szkła czy metalu. Aby usprawnić proces ich recyklingu, odpady powinny być segregowane na grupy jednorodne materiałowo i umieszczane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Zdarza się jednak, że z braku możliwości przetwórczych w miejscu powstawania tego typu odpadów są one zbierane do jednego kontenera – wówczas mowa jest o zmieszanych odpadach opakowaniowych. Jak należy z nimi postępować i co się dzieje z odpadami na dalszych etapach utylizacji? Wyjaśnimy w dalszej części wpisu.

Co zalicza się do zmieszanych odpadów opakowaniowych?

Opakowania muszą pełnić wiele istotnych funkcji: umożliwiać efektywną dystrybucję, chronić przed zniszczeniem, stanowić element marketingu czy ułatwiać proces przechowywania i konsumpcji produktu. Sprawia to, że przed twórcami opakowań stoi naprawdę trudne wyzwanie, aby podołać tym założeniom, a jednocześnie pamiętać o kwestiach związanych z ochroną środowiska. Unia Europejska narzuciła swoim członkom, aby do 2030 roku recykling odpadów opakowaniowych osiągał pułap aż 70%. Z tego względu coraz częściej produkuje się opakowania, które mają sprawiać jak najmniej problemów przy utylizacji. Odchodzi się zatem od opakowań wytwarzanych z kilku zespolonych ze sobą surowców, a tworzy się takie, które składają się tylko z jednego materiału lub da się je łatwo i intuicyjnie zdemontować na jednolite fragmenty.

Wśród zmieszanych odpadów opakowaniowych oznaczanych w Bazie Danych Odpadowych kodem 15 01 06 można znaleźć np.:

  • puszki po konserwach, kapsle, folie aluminiowe, zakrętki od słoików,
  • szklane opakowania po produktach spożywczych,
  • butelki PET po napojach i olejach roślinnych,
  • opakowania po środkach czystości, kosmetykach, chemikaliach,
  • plastikowe torby, worki, folie, reklamówki,
  • puste puszki, pojemniki, baniaki po produktach motoryzacyjnych,
  • plastikowe i gumowe zabawki,
  • puste blistry i opakowania po lekach.

Na co należy uważać przy przekazywaniu zmieszanych odpadów opakowaniowych?

Największy problem przy przekazywaniu odpadów firmie zajmującej się ich zbiórką i przetwarzaniem sprawia przedsiębiorcom zrozumienie różnic między zmieszanymi odpadami opakowaniowymi (15 01 06) a odpadami z opakowań wielomateriałowych (15 01 05). W skład tych pierwszych wchodzą różne opakowania wytworzone wyłącznie z jednego rodzaju materiału, np. w kontenerze mogą znaleźć się opakowania tekturowe, plastikowe butelki oraz puszki po konserwach (bez nadruków). Znów opakowania wielomateriałowe są produkowane z zastosowaniem przynajmniej dwóch różnych surowców, których nie da się oddzielić ręcznie lub z użyciem prostych narzędzi. Można wśród nich wyróżnić m.in. tekturowe pudełka oblekane folią z tworzywa sztucznego czy kartony po mleku i napojach.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku braku wdrożenia systemu segregacji odpadów i gromadzenia zmieszanych odpadów opakowaniowych firma ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów w BDO. Przygotowanie KPO musi również zostać poprzedzone kontrolą, jakie śmieci są przekazywane firmie zajmującej się zagospodarowaniem odpadów, ponieważ to na posiadaczu odpadów ciąży odpowiedzialność za nadanie poprawnego oznaczenia. Jednostka przyjmująca śmieci ma prawo zakwestionować kod wskazany w KPO i nie składać na niej podpisu. W efekcie może poprosić o zmianę klasyfikacji, a w najgorszym przypadku – odmówić odbioru źle opisanych odpadów. Dodatkowo za przyporządkowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych do niewłaściwego rodzaju i uznanie ich za odpady wielomateriałowe wytwórcy może grozić kara grzywny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź chęci zaoszczędzenia sobie czasu i problemów warto zdecydować się na outsourcing usługi i zlecić prowadzenie ewidencji w BDO profesjonalnej firmie, która oferuje także odbiór odpadów opakowaniowych w dowolnej ich ilości.