Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Wytwarzanie różnego rodzaju odpadów dotyczy większości przedsiębiorców, począwszy od małych zakładów usługowych po wielkie przedsiębiorstwa produkcyjne czy sklepy wielkopowierzchniowe. Obowiązki związane z gospodarką śmieciami zostały uregulowane między innymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w uaktualniającej część przepisów ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, jak również w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest zmniejszenie negatywnych skutków nadmiernego wytwarzania odpadów na środowisko naturalne oraz ludzi. Dzięki nowym zasadom – takim jak konieczność dokonywania wpisów w bazie danych o odpadach (BDO) – gospodarka odpadami stała się znacznie efektywniejsza.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w BDO?

Z rozporządzeń Ministerstwa Środowiska wynika, że obowiązek rejestracji i prowadzenia wpisów w BDO obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze, które wytwarzają odpady bądź wprowadzają do sprzedaży artykuły w opakowaniach lub inne produkty, w tym opony, pojazdy, sprzęt elektryczny, oleje, smary, baterie oraz akumulatory. Dotyczy to zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności. Rejestracja w BDO – a przez to również prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów – nie jest konieczne w przypadku jednostek, które podlegają zwolnieniu na mocy ustępu 2 art. 50 ustawy o odpadach. Wyłączenie obejmuje m.in. osoby fizyczne i organizacje, które zużywają odpady na potrzeby własne (np. pod budowę, uprawę), firmy transportujące własne odpady, a także podmioty prowadzące nieprofesjonalną zbiórkę opakowań.

W jakich sytuacjach należy dokonać wpisu do BDO?

O wpis do rejestru BDO należy zadbać jeszcze przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do BDO wraz z kopią opłaty rejestrowej oraz oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań można przesłać elektronicznie, listownie, jak również złożyć go osobiście w urzędzie marszałkowskim. Na dokonanie wpisu urząd ma 30 dni, o ile składany wniosek będzie poprawny i kompletny. O wpisie przedsiębiorca zostanie poinformowany pisemnie – otrzyma zaświadczenie o przyznaniu indywidualnego numeru rejestrowego. W przypadku korekty informacji (np. danych teleadresowych firmy) lub zakresu prowadzonej działalności, wniosek o aktualizację wpisu należy złożyć w ciągu 30 dni od wystąpienia zmiany. Należy też pamiętać, że brak terminowego podejścia do rejestracji i raportów składanych w BDO może grozić karą grzywny lub aresztu.