Czym są odpady kategorii III?

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego podlegają klasyfikacji, a podzielone zostały na trzy kategorie. Celem takiej segregacji jest określenie stopnia zagrożenia, jaki stwarzają dla zdrowia ludzi i zwierząt. Szczegółowe zestawienie produktów znajduje się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 2009 roku. Kategoria III obejmuje produkty niosące ze sobą najmniejsze niebezpieczeństwo. Co wchodzi w jej skład i jak należy postępować z wyszczególnionymi w niej elementami?

Czym są odpady pochodzenia zwierzęcego?

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oznaczone skrótami UPPZ lub PUPZ to odpady, które najczęściej powstają w zakładach produkujących żywność, w gastronomii, czy w przemyśle skórzanym. Ponieważ niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, niezmiernie istotna jest ich odpowiednia klasyfikacja, a następnie dalszy sposób postępowania — utylizacja lub przetworzenie. 

Kategoria III UPPZ to odpady, które nie zostały uznane za niebezpieczne. Jednocześnie stanowią one dość liczną grupę elementów, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Jakiego rodzaju odpady należy zaliczyć do omawianej kategorii III? To między innymi:

  • tusze i części tusz zwierząt z uboju w rzeźni,
  • krew zwierząt po uboju, które nie wykazywały objawów chorobowych
  • wełna, pióra, włosy,
  • rogi, ścinki kopyt,
  • skóry, skórki, sierść, futro,
  • muszle, skorupy skorupiaków, 
  • produkty uboczne z wylęgarni,
  • odpady gastronomiczne,
  • zwierzęta wodne i ich części,
  • tkanka tłuszczowa ze zwierząt.

Przewóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego powinien odbywać się w zamkniętych pojemnikach, zabezpieczonych przed wyciekiem, wydostaniem się materiału na zewnątrz. Jednocześnie należy oznaczyć je w odpowiedni sposób oraz przygotować wymagane dokumenty, jak np. karta przekazania odpadów, oraz w sytuacji, gdy jest to wymagane, świadectwo zdrowia.

Ponowne przetworzenie odpadów kategorii III

Materiały zakwalifikowane jako kategoria III muszą być składowane w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. Mogą zostać zutylizowane, czyli spalone, jednak wiele z nich zostaje wykorzystana ponownie. Jednym z podstawowych sposobów ich powtórnego użycia jest produkcja nawozów oraz pasz dla zwierząt futerkowych i zwierząt gospodarstwa domowego. Inną metodą przetwarzania materiałów UPPZ jest kompostowanie lub ich zamiana w biogaz.