Skup makulatury a środowisko

W ostatnich dekadach ludzkość zaczęła produkować zawrotne ilości śmieci, które nie tylko zalegają na wysypiskach, ale wpływają także na zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody. Z raportu The State of Global Paper Industry wynika, że przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa około 55 kg papieru na rok, natomiast w Polsce na jedną osobę przypada aż 143 kg. Nie powinno zatem dziwić, że selektywna zbiórka makulatury jest działaniem absolutnie niezbędnym, aby środowisko naturalne miało szansę pozostać w stanie równowagi. Co jednak najważniejsze – w przekazywanie makulatury na skup angażują się nie tylko mieszkańcy gospodarstw domowych, ale z inicjatywą odpowiedzialnej utylizacji odpadów coraz częściej wychodzą również firmy i instytucje.

Jakie odpady mogą być przekazywane na makulaturę?

Makulaturą nazywa się wszelkie zbędne lub zniszczone wyroby papiernicze, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Jest to niezwykle cenny surowiec wtórny, ponieważ do produkcji papieru niezbędne są duże pokłady wody i energii, natomiast makulatura może być z powodzeniem przetwarzana i odzyskiwana nawet do 7 razy, zanim włókna celulozowe bezpowrotnie stracą swoje właściwości. Wśród odpadów papierowych, które są najczęściej oddawane do skupu makulatury, można wymienić: tekturę falistą, kartony, czasopisma, katalogi, stare książki i zeszyty, dokumenty biurowe, opakowania papierowe, papier pakowy oraz broszury reklamowe.

Nie wszystko, co zostało wykonane z celulozy, nadaje się jednak do przekazania na makulaturę. Do skupu nie należy oddawać papieru zatłuszczonego, zawilgoconego, woskowanego ani samokopiującego – istotne jest bowiem, aby do dalszego przetworzenia nie trafiły żadne zanieczyszczenia. Odpadają zatem zużyte ręczniki papierowe, chusteczki i innego rodzaju artykuły higieniczne, kartony po napojach, opakowania mające kontakt z żywnością, resztki tapet, worki po materiałach budowlanych, papier termiczny itp. Najlepiej też, aby makulatura była wstępnie posegregowana, np. książki i gazety były oddzielone od poskładanych kartonowych pudełek, a oddawane czasopisma czy katalogi zostały wcześniej pozbawione foliowanych okładek.

W jaki sposób oddawanie makulatury na skup pomaga środowisku?

Produkcja papieru z makulatury to proces nie tylko korzystniejszy finansowo, ale również znacznie bardziej przyjazny dla środowiska. Zbiórka i przetwarzanie makulatury pozwala bowiem zachować w nienaruszonym stanie ogromne połacie lasów, które są domem dla wielu organizmów oraz fabryką bezcennego tlenu. Warto też pamiętać, że do produkcji 1 tony papieru potrzeba aż 17 drzew, które w ciągu roku potrafią przetworzyć ponad 113 kg dwutlenku węgla, podczas gdy spalenie tej samej ilości papieru generuje aż 680 kg CO2. Nie mniej istotne jest także odpowiedzialne dysponowanie innymi surowcami – recykling 1 tony makulatury to oszczędność niemal 26 500 litrów wody, ponad 1400 litrów ropy i 4000 kWh energii. Dzięki przetwarzaniu makulatury na bieżąco na składowiskach odpadów zwalnia się około 7 m3 przestrzeni na każdą tonę.

Papier uzyskany z przetworzonej makulatury jest doskonałym materiałem do produkcji wielu artykułów przydatnych zarówno w prywatnych domach, jak i przedsiębiorstwach: kartonów do pakowania, taśm maskujących, papieru toaletowego czy jednorazowych ręczników. Dzięki współczesnej technologii z papieru i tektury tworzony jest także brykiet opałowy, biopaliwa celulozowe, materiał izolacyjny w postaci włóknocementu, elementy wyposażenia wnętrz (np. klosze oświetleniowe) czy nawet meble. Z tego powodu makulatura może nie tylko zastąpić świeżo wyprodukowany papier, ale także inne surowce takie jak drewno, węgiel czy nawet tworzywa sztuczne. Mniejsze zużycie plastiku to znów mniejsza ilość trudno rozkładających się zanieczyszczeń przedostających się do gleby czy wód gruntowych.

Recykling makulatury jest zatem procesem, który niczym w systemie naczyń połączonych wpływa na inne gałęzie ekologii, a dbając nawet o mały fragment otaczającego świata – jesteśmy w stanie wpłynąć na stan całego środowiska.