Jakie są koszty wynajmu kontenera na odpady budowlane?

Z oferty wynajmu kontenerów korzystają najczęściej firmy budowlane, ale coraz częściej decydują się na nie także przedsiębiorcy z różnych branż i osoby prywatne w czasie remontów i przeprowadzek. Ceny za usługi są bardzo zróżnicowane, zależą od głównie od rodzaju odpadów i wielkości kontenera. W poniższym wpisie przedstawiamy, jak kształtują się koszty wynajmu kontenera. 

Odpady budowlane nie są zazwyczaj jednorodne. Najczęściej jest w nich gruz, ale oprócz niego także ceramika, drewno, płyty gipsowo-kartonowe i wiele innych materiałów. Zamawiając kontener, poinformuj pracownika, jakiego rodzaju i w jakich ilościach odpady masz do oddania. Zmieszane odpady budowlane wymagają innego postępowania niż czysty gruz, inne są też koszty ich wywozu. Odpady budowlane oznaczone są kodem 17. Podgrupa 17 01 01 to gruz betonowy, 17 01 02 to gruz ceglany, 17 09 04 – gruz zanieczyszczony, a 17 01 07 – gruz zmieszany. Jeśli w odpadach są materiały lekkie jak folia lub nasiąkliwe jak papier, konieczne będzie wynajęcie kontenera z pokrywą. Na koszty odbioru odpadów budowlanych ma wpływ wielkość kontenera, często także długość trwania usługi oraz lokalizacja. Najmniejsze z kontenerów mają około 1-2 metrów sześciennych (big bag) i są dostosowane do drobnych prac remontowych. Największe mają ponad 30 metrów kwadratowych i zamawiane są przy przebudowach dużych budynków. 

Przykładowe koszty wynajmu kontenerów 

Koszt wynajmu kontenera na odpady zmieszane jest dużo wyższy niż na czysty gruz i inne rodzaje odpadów. Ceny za kontenery wielkości 1-2 metrów sześciennych to około 200-400 zł. Koszty wynajmu kontenerów 3-6 metrów kwadratowych wahają się od 300 do 1000 zł. Kontenery 6-8 metrów sześciennych w zależności od rodzaju to koszt 500-1200 zł. Ceny większych kontenerów są ustalane indywidualnie. Rozmowa z pracownikiem pomoże ci ustalić, jaki kontener będzie dla ciebie najlepszy. Po analizie indywidualnej sytuacji przygotujemy dla ciebie optymalne rozwiązanie.