Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do recyklingu?

Przez tworzywa sztuczne rozumiane są różnego rodzaju syntetyczne polimery, których charakterystyczna budowa powoduje, że nie rozkładają się one w warunkach naturalnych tak jak inne materiały. Nie sposób jednak całkowicie wykluczyć plastiku z użytkowania, gdyż towarzyszy nam w codziennym życiu na wiele sposobów – jako opakowania, butelki, zabawki, przedmioty użytkowe czy nawet meble. Jednocześnie potrzeba recyklingu tworzyw sztucznych coraz mocniej przenika do świadomości społeczeństwa. Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że przetwarzanie surowców wtórnych jest opłacalne nie tylko dla środowiska, ale także dla całej naszej gospodarki.

Jakie korzyści przynosi recykling tworzyw sztucznych?

  • Zmniejszenie zużycia energii lub odzysk energii

Odzysk tworzyw sztucznych poprzez recykling ma kluczową zaletę – przy produkcji nowych artykułów używa się o 40% ​mniej energii, niż w trakcie wykonania nowej wersji danego elementu. Jeśli jednak tworzywo sztuczne nie nadaje się już do ponownego przetworzenia i uzyskania z niego granulatu, wciąż można spożytkować odpady poprzez przerobienie ich na paliwo alternatywne dzięki metodzie odzysku energii. Umożliwia ona pełne wykorzystanie potencjału odpadów do produkcji energii i ciepła zamiast nowo pozystanych surowców ropopochodnych.

  • Zmniejszenie zużycia surowców

Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie zapotrzebowanie na surowce, których zasoby są bardzo ograniczone – stąd konieczność odpowiedzialnego zarządzania nimi w kontekście postępu ekonomicznego. Przetworzenie tony odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych pozwala zużyć o 1300 litrów ropy naftowej oraz innego rodzaju surowców chemicznych mniej. Co ciekawe, tona butelek PET wystarcza do wyprodukowania przeszło 100 bluz polarowych, natomiast tona odzyskanej folii umożliwia wytworzenie aż 50 000 nowych toreb na zakupy.

  • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko

Odpady z tworzyw sztucznych, które trafiają na nielegalne wysypiska, są niebezpieczne dla natury, ponieważ ich rozkład zajmuje nawet 1000 lat – dla przykładu średni czas rozkładu foliowej reklamówki to 300 lat. Dodatkowy problem stanowi bioakumulujący się w ciałach zwierząt mikroplastik, powstający w wyniku degradacji tworzyw sztucznych (np. wyrzucanych do mórz plastikowych butelek i toreb). Odbiór odpadów z tworzyw sztucznych, a następnie ich utylizacja i recykling pozwalają nie tylko uchronić się przed wspominanymi zagrożeniami, ale również obniżyć zanieczyszczenie powietrza. Przetworzenie jednej tony plastiku to o 300 kg mniej dwutlenku węgla w atmosferze niż uwalnia się go w procesie produkcji nowego tworzywa.

  • Redukcja liczby wysypisk i kosztów z nimi związanych

Według danych GUS przeciętny Polak w 2020 roku wytworzył średnio 342 kg odpadów komunalnych, z czego znaczna część to tworzywa sztuczne i zmieszane odpady opakowaniowe. Wystarczy pomnożyć tę liczbę przez liczbę mieszkańców danej miejscowości, by uświadomić sobie, jak ogromna ilość odpadów zasypuje środowisko. Dzięki recyklingowi surowcowemu można znacząco zmniejszyć ilość składowanych śmieci plastikowych, a to ograniczy liczbę prowadzonych wysypisk. Warto też pamiętać, że choć bezpośredni koszt wywozu odpadów jest względnie tani, to jednak rzeczywiste wydatki związane m.in. z prowadzeniem takich punktów czy rekultywacją terenu są znacznie wyższe.