Co się zalicza do czystego gruzu budowlanego?

Niezależnie od tego, czy wynajęta firma przeprowadza zaledwie drobny remont, czy pełną rozbiórkę budynku – każda z takich sytuacji prowadzi do powstania odpadów budowlanych. Według szacunków tylko w Polsce wytwarza się ponad 4 miliony ton gruzu rocznie. Na szczęście w zależności od regionu około 80-90% z tych odpadów wykorzystuje się do ponownego użycia lub podlega odzyskowi, co pozwala odciążyć środowisko naturalne. Warto jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do zwykłych śmieci, które można wyrzucać do kontenerów na odpady komunalne, gruz należy poddawać odpowiedniej segregacji i utylizacji, w czym pomagają firmy zajmujące się kompleksową gospodarką odpadami.

Co można wyrzucać do kontenera na czysty gruz budowlany?

W trakcie budowy, remontu lub rozbiórki wytwarzane są duże ilości odpadów budowlanych, które dzieli się na kilka podstawowych rodzajów. Jednym z nich jest tzw. czysty gruz budowlany, do którego zalicza się przede wszystkim takie materiały jak beton i cegły (razem bądź osobno). Dopuszcza się, aby wraz z gruzem betonowym i ceglanym w pojemniku na odpady budowlane znalazły się również domieszki ceramiki, tynków, murów, dachówek, ziemi, kamieni oraz piasku, jednak wyłącznie w niewielkich ilościach i bez obecności innych typów odpadów. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, naruszenie umowy może wiązać się z podniesieniem opłaty za wynajem pojemnika bądź nawet odmową wywozu kontenera, dopóki nieprawidłowe odpady nie zostaną z niego usunięte.

Jeśli w kontenerze na odpady budowlane będzie gromadzony czysty gruz, jak również drewno, szkło, złom, tworzywa sztuczne i inne tego typu materiały, wówczas mamy do czynienia ze zmieszanymi odpadami budowlanymi. Z punktu widzenia pracy ekipy budowlanej zbiórka odpadów zmieszanych jest z pewnością prostszym zadaniem. Należy jednak pamiętać, że koszt wywozu kontenera będzie też odpowiednio wyższy z uwagi na ograniczoną możliwość ponownego wykorzystania surowców czy konieczność wykonania czasochłonnej selekcji odpadów na dalszym etapie ich zagospodarowywania. W sytuacji, gdy w kontenerze pojawią się dodatkowo takie materiały jak np. płyty kartonowo-gipsowe, silikat, suporeks czy styropian, odpady należy zakwalifikować jako gruz zanieczyszczony, co wiąże się z jeszcze wyższą ceną utylizacji.

Dlaczego warto oddzielać czysty gruz budowlany od pozostałych odpadów?

Segregacja odpadów budowlanych jest korzystnym ekonomicznie działaniem, ponieważ utylizacja czystego gruzu budowlanego pochłania najmniej środków finansowych. Dodatkowy zysk z obróbki czystego gruzu wynika z możliwości jego wykorzystania w trakcie budowania zupełnie nowych inwestycji. Czysty gruz jest materiałem o wszechstronnym przeznaczeniu, który może być stosowany zarówno jako kruszywo, jak i rozdrobniony składnik mieszanek oraz grysów. Dzięki niemu podłoże staje się znacznie wytrzymalsze, a do tego wyróżnia się dużą nośnością. Sprawia to, że czysty gruz betonowy lub ceglany jest chętnie wykorzystywany do takich zadań jak:

  • utwardzanie dróg – jeśli droga nie zostanie prawidłowo zabezpieczona, może istnieć ryzyko, że pod wpływem znajdujących się na niej aut w pewnym momencie się zapadnie. Z tego powodu gruz jest wykorzystywany w formie kruszywa do utwardzania powierzchni;
  • drenaż terenu – w pewnych sytuacjach niezbędnym do podjęcia działaniem jest odprowadzenie gromadzącej się w gruncie wilgoci. Dzięki czystemu gruzowi można jednak bez problemu wykonać profesjonalny drenaż, za którego sprawą woda będzie się gromadzić w wybranym, bezpiecznym miejscu;
  • tworzenie nowych obiektów – rozdrobniony beton oraz ceglane kruszywo doskonale sprawdzają się również do innych zastosowań budowlanych, takich jak np. wzmacnianie konstrukcji, produkcja mieszanek czy jako podbudowa pod kostkę brukową;
  • architektura ogrodowa – czysty gruz wykorzystuje się także jako kruszywo do użytku „domowego”. Służy bowiem m.in. jako surowiec do budowy skarp, element oczek wodnych, które urozmaicają wygląd ogrodów, czy jako materiał do utwardzenia terenu pod tarasy.